ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงวัยในการมีสุขภาวะที่ดี โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปี 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงวัยในการมีสุขภาวะที่ดี โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปี 2563

สาระสุขภาพจิต 25 กันยายน 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงวัยในการมีสุขภาวะที่ดี โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปี 2563 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพย...
Readmore
โรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการเสีย”ระดับทอง

โรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการเสีย”ระดับทอง

สาระสุขภาพจิต 25 กันยายน 2563
โรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการเสีย”ระดับทอง นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโ...
Readmore
วิริยะ เกษียณ คาราวะ

วิริยะ เกษียณ คาราวะ

21 กันยายน 2563
วิริยะ เกษียณ คาราวะ สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya   
ระบบ Refer ทางจิตเวชใน State Quarantine

ระบบ Refer ทางจิตเวชใน State Quarantine

17 กันยายน 2563
ระบบ Refer ทางจิตเวชใน State Quarantine นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญ...
ระบบ Refer ทางจิตเวชใน State Quarantine

ระบบ Refer ทางจิตเวชใน State Quarantine

17 กันยายน 2563
ระบบ Refer ทางจิตเวชใน State Quarantine นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญ...
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการเฉพาะกิจต้านโรค COVID-19

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการเฉพาะกิจต้านโรค COVID-19

08 กันยายน 2563
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการเฉพาะกิจต้านโรค COVID-19นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพย...
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ PG รุ่นที่ 12

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ PG รุ่นที่ 12

01 กันยายน 2563
  พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ PG รุ่นที่ 12 นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดี...
การพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ Hospital Accreditation (HA) ครั้งที่ 1

การพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ Hospital Accreditation (HA) ครั้งที่ 1

01 กันยายน 2563
การพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ Hospital Accreditation (HA) ครั้งที่ 1 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์...

จำนวนผู้เข้าชม

215215

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Go to top