พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 2 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์บำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์บำบัดด้วยไฟฟ้า อาคาร 76

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 2 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์บำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์บำบัดด้วยไฟฟ้า อาคาร 76

สาระสุขภาพจิต 06 กุมภาพันธ์ 2561
  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 2 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์บำบัดรักษาด้วยไฟฟ้...
Readmore
พัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ

พัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ

สาระสุขภาพจิต 06 กุมภาพันธ์ 2561
  พัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดโครง...
Readmore
  ปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต Retreat DMH

ปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต Retreat DMH

06 กุมภาพันธ์ 2561
  ปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต Retreat DMH นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1

06 กุมภาพันธ์ 2561
  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำ...
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยและโรคสำคัญทางจิตเวช

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยและโรคสำคัญทางจิตเวช

06 กุมภาพันธ์ 2561
  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยและโรคสำคัญทางจิตเวช นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อ...
รับผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลทางใจจากประเทศญี่ปุ่น

รับผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลทางใจจากประเทศญี่ปุ่น

06 กุมภาพันธ์ 2561
รับผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลทางใจจากประเทศญี่ปุ่น  นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกร...
 พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานการดูแลด้านการรักษาด้วยไฟฟ้า

พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานการดูแลด้านการรักษาด้วยไฟฟ้า

06 กุมภาพันธ์ 2561
  พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานการดูแลด้านการรักษาด้วยไฟฟ้า สำหรับหัวหน้าหอ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกร...
 มอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่นักกีฬา

มอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่นักกีฬา

06 กุมภาพันธ์ 2561
  มอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่นักกีฬา นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธั...

Facebook Srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

168965

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top