คลินิก         วัน เวลา
  1   คลินิกจิตเวชทั่วไป  จันทร์ - ศุกร์ 8.00 -16.00 น.
  2   คลินิกระบบประสาท จันทร์ 8.00-12.00 น.
  3  คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.
  4  คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ อังคาร 8.00 - 16.00 น.
  5  คลินิกฟ้าใส (ยาเสพติด) พุธ 13.00 -16.00 น.
  6 คลินิกจิตเวชสูงอายุ พฤหัสบดี 8.00 - 12.00 น.
  7 คลินิกซึมเศร้า พุธ 8.00 - 12.00 น. 
  8 คลินิกโคลซาปีน อังคาร 8.00 - 12.00 น.
  9 คลินิกเพื่อนอารมณ์ดี พฤหัสบดี 8.00 - 12.00 น.
 10 คลินิกคลายเครียด จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 12.00 น.
 

   หมายเหตุ   คลินิกลำดับที่ 2-9  ต้องนัดล่วงหน้าจึงจะสามารถใช้บริการได้ 

 

จำนวนผู้เข้าชม

156418

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top