รายงานสถิติประจำปีต่างๆ

รายงานประจำปี 2560 อยู่ในระหว่างอัพเดท

รายงานประจำปี 2559

Download
รายงานประจำปี 2558 Download
รายงานประจำปี 2557 Download
รายงานประจำปี 2556 Download
รายงานประจำปี 2555 Download
รายงานประจำปี 2554 Download
รายงานประจำปี 2553 Download

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายงานสถิติประจำเดือน (SAM)

เดือน ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ปี 2560
มกราคม Download Download Download Download
กุมภาพันธ์ Download Download Download Download
มีนาคม Download Download Download

Download

เมษายน Download Download Download Download
พฤษภาคม Download Download Download Download
มิถุนายน Download Download Download Download
กรกฏาคม Download Download Download Download
สิงหาคม Download Download Download Download
กันยายน Download Download Download Download
ตุลาคม Download Download Download  
พฤศจิกายน Download Download Download  
ธันวาคม Download Download Download  
เดือน ปี 2558 ปี 2559 ปี2560
ตุลาคม-ธันวาคม Download Download Download
ตุลาคม-มีนาคม Download Download Download
ตุลาคม-มิถุนายน Download Download Download
ตุลาคม-กันยายน Download Download Download

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

สถิติที่สำคัญประจำปี 2560

อยู่ในระหว่างอัพเดท

 

สถิติที่สำคัญประจำปี 2559

 

สถิติที่สำคัญประจำปี 2558

 

สถิติที่สำคัญประจำปี 2557

สถิติที่สำคัญประจำปี 2556

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

147302

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top