พัฒนาระบบบริการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสู่สุขภาวะ 4.0

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการฟื้นฟูกายจิตสังคมกับระบบประสาทต่อมไร้ท่อ เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสู่สุขภาวะ 4.0 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมย่อยที่ 2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูโรคทางจิตเวชกับสมอง ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4
อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

184755

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top