การอบรมความรู้การใช้ทักษะ

ด้านการเจรจาต่อรอง ในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้การใช้ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง ในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา รุ่นที่ 1 โดยมีแพทย์หญิงจองสุรางค์ โพธิสัตย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

189808

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top