ต้อนรับนายคมสันต์ ชิดเชื้อ

เข้ารับตำแหน่งรองฯกลุ่มภารกิจอำนวยการ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับนายคมสันต์ ชิดเชื้อ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียร
แพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top