อบรมความรู้การใช้ทักษะ

ด้านการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้การใช้ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง ในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา รุ่นที่ 2                                           โดยมีแพทย์หญิงจองสุรางค์โพธิสัตย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top