การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายคมสันต์ ชิดเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (หน่วยบริการนอกสังกัดและเอกชน) โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

{gallery}frontpage/07072559-2{gallery}

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top