Happ life สู่ Well-being

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้คณะกรรมการ HRD โรงพยาบาลศรีธัญญา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Happ life สู่ Well-being เพื่อประเมินสมรรถภาพด้านสุขภาพประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่
29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว
อาคารอำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

{gallery}frontpage/07072559-2{gallery}

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top