การเชื่อมโยงการฟื้นฟูกายจิตสังคม

กับระบบประสาทต่อมไร้ท่อ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มภารกิจการพยาบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการฟื้นฟูกายจิตสังคมกับระบบประสาทต่อมไร้ท่อ เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลสรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top