ระบบการบริหารความเสี่ยง

ในโรงพยาบาลคุณภาพ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการและมาตราฐานจัดโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 8 เรื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติตาม 2P Safety Goals ในด้านความปลอดภัยของบุคลากร วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

192906

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top