ระบบการบริหารความเสี่ยง

ในโรงพยาบาลคุณภาพ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการและมาตราฐานจัดโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 8 เรื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติตาม 2P Safety Goals ในด้านความปลอดภัยของบุคลากร วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top