ตรวจสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากเทศบาลนครนนทบุรี

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรีธัญญา มอบหมายให้นายคมสันต์ ชิดเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ รับคณะผู้ตรวจสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อมจากเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
{gallery}frontpage/07072559-2{gallery}

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top