ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและผู้ปกครอง

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top