การเขียน Clinical Tracer

ตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน Clinical Tracer ตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และบริการสุขภาพฉบับที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
{gallery}frontpage/07072559-2{gallery}

จำนวนผู้เข้าชม

192906

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top