การเขียน Clinical Tracer

ตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน Clinical Tracer ตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และบริการสุขภาพฉบับที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
{gallery}frontpage/07072559-2{gallery}

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top