หน่วยงานที่มีผลคะแนนตามตัวชี้วัดค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับโล่เกียรติยศจากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนตามตัวชี้วัดค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) รอบ 5 เดือนแรก ในระดับสูงมาก (90 คะแนนขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม

204265

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top