การพัฒนาประสิทธิภาพการบำรุงรักษา

เครื่องมือทางการแพทย์ประจำปี 2562

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ คณะกรรมการควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์เชิงป้องกัน ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

201021

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top