นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่น 10

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง ” รุ่นที่ 10 จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต และ Smart Hospital ของโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยในการนี้นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นายคมสันต์ ชิดเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ และคณะร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

214340

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top