โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง กิจกรรมที่ 2

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ 
นายแพทย์พงศธร ระพีพัฒน์ชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ จัดโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (CLT) ร่วมกับคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ (PCT MOOD)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

210444

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top