การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ของบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียร อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213952

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top