การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน

ระบบบริการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน และพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการกำเริบของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี และโรงพยาบาลบางระจันทร์ จังหวัดสิงห์บุรี

 

จำนวนผู้เข้าชม

213952

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top