รับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามการปรับโฉมระบบบริการจิตเวชด่านหน้า

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานรับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการปรับโฉมระบบบริการจิตเวชด่านหน้าตามแนวทางEMS จากกรมสุขภาพจิต ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา
 

จำนวนผู้เข้าชม

213952

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top