ชี้แจงแผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด

ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ 2563

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานประชุมชี้แจงแผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารหลวงวิเชียรแพทยาคมโรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top