รับประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus จากนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมอนามัย วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top