แผนงานโครงการ จัดประชุม

จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ที่ 4

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
จัดประชุมจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูประบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา ปี 2563 โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพเป็นประธาน ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

207400

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top