รับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคณะศึกษาหลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
และคณะศึกษาหลักสูตร การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ 
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมนายแพทย์หม่อมหลว
สมชายจักรพันธุ์ ชั้น 2 ศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213583

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top