แผนการดำเนินงาน Digital tranfromation

ผ่านระบบ VDO conference

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และนายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมรับฟังนโยบายภาพรวมแผนการดำเนินงาน Digital tranfromation ผ่านระบบ VDO conference โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พ.ย.2562 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

215216

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top