สรุปการจัดทำแผนทียุทธศาสตร์

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในการประชุมสรุปการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีธัญญา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียร อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213581

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top