อบรมการบริบาลเภสัชกรรมจิตเวช

สำหรับเภสัชกรร้านยาแผนปัจจุบัน

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานเปิดการอบรมการบริบาลเภสัชกรรมจิตเวชสำหรับเภสัชกรร้านยาแผนปัจจุบัน(ข.ย.1) จังหวัดนนทบุรีและ เขต 13 กทม. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียร อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top