ภาพบรรยากาศกีฬาสี

ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศกีฬาสีของโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปี 2563 โดยเริ่มแข่งหลายชนิดกีฬา ตั้งแต่วันที่ 6 -16 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top