มอบโล่รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้คณะกรรมการมูลนิธิ นำโดยนางสว่างจิตร วสุวัต 
กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้แทนมอบโล่รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 แก่นางสาวคะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์
วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ อาคารโพลีพลัส แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top