การประชุมก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 8-9 ครั้งที่ 2

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางสาวรวิปรียา ภูณรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 8-9 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย
อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top