สวัสดีปีใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้คณะกรรมการมูลนิธิ นำโดยนางสว่างจิตร วสุวัต กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้แทนเข้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ นางวิไลลักษณ์ รุ่งสมัย ผอ.ส่วนกิจกรรมพิเศษสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top