โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดภัย “วิ่งไล่ยุง”

ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดภัย “วิ่งไล่ยุง”
โดยการนี้นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศรีธัญญา มอบหมายให้นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 10 มกราคม 2563
ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม

213583

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top