โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ด้านการฟื้นคืนชีพ สำหรับบุคคลทั่วไป 1

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ สำหรับบุคคลทั่วไปนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์บำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการฟื้นคืนชีพ สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ศูนย์บำบัดรักษาด้วยไฟฟ้า
อาคาร 76 ปี ศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

215782

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top