รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติ

เพื่อป้องกันไวรัส โคโรนา

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้แพทย์หญิงสุจิมนต์ พรหมประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะอนุกรรมการร้านสวัสดิการร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และกลุ่มงานโภชนาการ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา สาธิตเมนูอาหาร เพื่อสุขภาพ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ แจกหน้ากากอนามัย และผู้ประกอบการร้านค้า และจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week โรงอาหาร ต้านไวรัสโคโรนา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

214341

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top