กลุ่มบริษัท ซีพีแอล และครอบครัวลี้กมล

บริจาคข้าวสารและอาหารกลางวัน

กลุ่มบริษัท ซีแอลพี และครอบครัวลี้โกมลชัยบริจาคอาหารกลางวันผู้ป่วยหอผู้ป่วยอโสก 2 และบริจาคข้าวสูตรควบคุมน้ำตาล และสูตรบำรุงผิวพรรณและความงาม รวม 500 กิโลกรัมเพื่อใช้บริการอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยในการนี้นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้คณะกรรมการมูลนิธิ นำโดยนางชลิสา ชาญสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิ เป้นผู้แทนรับมอบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอผู้ป่วยอโสก 2 อาคารผู้ป่วยชายตึก 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

214341

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top