พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทาง

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้จัดอบรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา รุ่นที่ 12 โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพ

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top