ประชุมเชิงปฏิบัติการ IC Round หอผู้ป่วย

และหน่วยงานสนับสนุนบริการ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์พงศธร ระพีพัฒน์ชัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ IC Round หอผู้ป่วยและหน่วยงานสนับสนุนบริการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top