โครงการศรีธัญญาการ์ดไม่ตก 

พกความมั่นใจ ต้านภัย Covid-19

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 
เป็นประธานมอบ face shield และหน้ากากอนามัยแก่บุคลากร
ในโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อเสริมสร้างกำลังใจห่วงใยบุคลากร 
ต้านภัยโควิค-19 ในโครงการศรีธัญญาการ์ดไม่ตก พกความมั่นใจ 
ต้านภัย Covid-19 เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย 
ล้างมือบ่อย ๆ#.ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา และบริษัท ชิเซโด้
(ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top