ประชุมวางแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต(MCATT)เขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ของเขตสุขภาพที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2
อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top