การดำเนินงานบูรณาการงานสุขภาพของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานวิกฤติสุขภาพจิต (MCATT) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานบูรณาการงานสุขภาพของศูนย์วิชาการ
นเขตสุขภาพที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านทางระบบ Video Conference
ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในวันพฤหัสบดี
ที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย
ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียร โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top