พัฒนาระบบ บริการทางการแพทย์

เพื่อรองรับสถานการณ์ (COVID 19)

 
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
ป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top