ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพจิตที่ 4

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในการประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพจิตที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top