ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2563

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom clouding Meeting ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213559

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top