เปิดตู้ปันสุข ภายใต้กิจกรรม

" มีแล้วแบ่งปัน "

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตู้ปันสุข ภายใต้กิจกรรม " มีแล้วแบ่งปัน "
เราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงพยาบาล และใกล้เคียง ได้มีโอกาสรับการแบ่งปันจากโรงพยาบาล ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top