ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลศรีธัญญา
วาระ HA ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
ให้เกียรติเป็นประธานการประ
ชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบ
าลศรีธัญญา (กบห.) วาระ HA ครั้งที่ 2 / 2563
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม
 ชั้น 4
อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพ
ทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top