ประชุม ก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง 2 ชั้นโรงพยาบาลศรีธัญญา

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางชลิสา ชาญสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นประธานการประชุม ก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง 2 ชั้น ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 18-10/2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปรชุมเหลืองอินเดีย อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya   

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top