ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสวนปรุง
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายคมสันต์ ชิดเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสวนปรุง ด้านระบบบริการผู้ป่วยนอก ประชาสัมพันธ์ และ ระบบ IT ของโรงพยาบาลศรีธัญญา วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top