ประชุมชี้แจงนโยบายและมอบหมายตัวชี้วัดใหม่ในสถานการณ์ COVID-19
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานประชุมชี้แจงนโยบายและมอบหมายตัวชี้วัดใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top