การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก(CLT) จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงครั้งที่ 1 เรื่อง แนวทางการดูแลผุ้ป่วยเฉพาะโรค (ภาวะทางกาย) สำหรับสหวิชาชีพ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya   

 

จำนวนผู้เข้าชม

216159

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top